Miecz prawa bowiem
złemu tylko srogi

Jan Kochanowski