Sebastian Kocks LL.M. Adwokat

Kompetencje:
Prawo autorskie, medialne i prasowe
Prawo radiofonii i telewizji
Prawo cywilne i prawo procesowe
Prawo konkurencji i prawo reklamy
Prawo IT i prawo domen internetowych
Prawo ochrony znaków towarowych
Prawo karne

Życiorys:
Studia na wydziale prawa Heinrich-Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie, kierunek uzupełniający Anglo-American Law, w 2005 roku ukończenie Pierwszego Prawniczego Egzaminu Państwowego (Erstes Juristisches Staatsexamen) przy Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie.

Aplikacja przy Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie ze stażem w kancelarii prawa gospodarczego w Düsseldorfie i Koblenz oraz w konsulacie generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Chicago, Illinois. W 2008 roku zdobycie uprawnień zawodowych. W 2010 tytuł Master of Laws (LL.M.) w dziedzinie prawa mediów i sektora mediów. Od 2009 roku współpracuje z działająca na terenie Niemiec kancelarią adwokacką CSP Rechtsanwälte w Düsseldorfie.

Doświadczenie zawodowe:
od 2010 – doradca ds. polityki medialnej/ Counsel Governmental Affairs
w jednej z wiodących stacji telewizyjnych w Niemczech

2008 - 2010 – Asystent w Centrum Badawczym Prawa Medialnego w Kolonii (Kölner Forschungsstelle für Medienrecht)

Wykłady:
“Private Media and Markets”, Workshop National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (NBTC), Uniwersytet Passau, czerwiec 2013

Wykładowca w niemieckim i narodowym prawie mediów na Technicznym Uniwersytecie w Braunschweig, 2009- 2011 

Języki:
Niemiecki, Angielski

Publikacje:
Komentarz do ustawy o krajowych mediach Nadrenii-Westfalii i Ustawie WDR (Heidelberger Kommentar zum Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen und zum WDR-Gesetz), wydawca Prof. Dr. Rolf Schwartmann/Prof. Dr. Stefan Sporn, listopad 2013/ kwiecień 2014, komentarz do §§ 20 - 23 Ustawy o WDR

Publikacje:
Electronic Program Guides – Ocena prawna (Electronic Program Guides- Eine urheberrechtliche Bewertung), Tom 2 cyklu o prawie mediów (Kölner Schriftenreihe für Medienrecht), Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 2011 (wraz z Prof. Dr. Stefan Sporn), czerwiec 2011

Nowe prawo mediów. w Nadrenii Westfalii – Przegląd nowelizacji ustawy o krajowych mediach Nadrenii Westfalii i ustawy o WDR (Neues Medienrecht für NRW – Überblick über Novelle von LMG und WDR-Gesetz), AfP 2010, 336 ff. (wraz z RA Marcel Senft)

Odpowiedzialność prawna za nadużycie otwartych połączeń WiFi (Haftung für den Missbrauch offener WLAN-Anschlüsse), Kommunikation&Recht 2010, 433 ff. (wraz z Prof. Dr. Rolf Schwartmann), czerwiec 2010

Prawne zagadnienia przy prowadzeniu witryny internetowej (Rechtsfragen zum Internetauftritt), Steuerberater-Rechtshandbuch, Stollfuß Verlag, Bonn