Nie wystarczy mieć umiejętności,
trzeba też je znać.

Jerzy Pilch