Prawo Pracy

Zarówno jako pracodawca jak i pracobiorca mogą Państwo polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie prawa pracy indywidualnego i zbiorowego. Nasza działaność obejmuje kompleksowe doradztwo przy zatrudnieniu pracowników, kształtowaniu indiwidualnych warunków zatrudnienia czy weryfikacji istniejących umów o pracę (przykładowo sprawdzenie ważności klauzul umownych i standardowych warunków umowy- Allgemeine Geschäftsbedingungen). Wskazujemy Państwu prawidłowe postępowanie w przypadku naruszenia umowy oraz oferujemy doradztwo strategiczne przy rozwiązaniu lub dobrowolnej redukcji zatrudnienia. Zespół adwokatów i konsultantów stoi do Państwa dyspozycji również w nagłych przypadkach, jak przejęcie przedsiębiorstwa przez nowego pracodawcę czy powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem.

Prawo wypowiedzi

Stali się Państwo ofiarą fałszywych oskarżeń, obrazy, cyber-mobbingu, bashingu lub stalkingu? Czy jako lekarz, właściciel hotelu lub restauracji ponosicie Państwo duże straty przez nieprawdziwe oceny na portalach internetowych? Pomożemy Państwu, obronić Państwa renomy. Konieczne jest natychmiastowe działanie, internet nie cierpi zwłoki.

Kontrola przedsiębiorstw

W Niemczech instytucja właściwa w zakresie przyznawania emerytur i rent, Deutsche Rentenversicherung, przeprowadza w przedsiębiorstwach i u pracodawców przynajmniej co 4 lata kontrolę, czy prawidłowo spełniane są obowiązki sprawozdawcze i obowiązek odprowadzania łącznych składek na ubezpieczenie społeczne według § 28p SGB IV. Przy tym kontrolowane jest również spełnienie przez pracodawcę wymogów sprawozdawczych wynikających z ustawy o ubezpieczeniach socjalnych artystów i z tym związanym odprowadzeniem odpowiednich składek (tzw. Künstlersozialabgabe). Wspieramy Państwa jako kompententy doradca przy przygotowaniu i przeprowadzeniu takiej kontroli, jak również w ramach z tym związanego postępowania cywilnego. 

Prawo regulacji struktur przedsiębiorstwa

Przy współpracy między partnerami operacyjnymi- pracodawcą a radą zakladową- należy zwrócić uwagę na liczne złożone zagadnienia prawne, na przykład przebieg wyborów do rady zakładowej, sprawy kosztów i wydatków na rzecz rady zakładowej i prawa partycypacji rady w sprawach gospodarczych i socjalnych. Państwo, Państwa przedsiębiorstwo lub rada zakładowa będą mogli skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w doradztwie dla międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w szczególności przy przeprowadzaniu szkoleń in-house, przy zawieraniu porozumień zakładowych oraz w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów.

Prawo ochrony danych

Prawo ochrony danych ma za zadanie chronić jednostki przed nadużyciem ich danych osobowych. Pomagamy przedsiębiorcom przy wdrożeniu regulacji o ochronie danych (np. BDSG) oraz przyjmujemy pozycję zewnętrznego inspektora ochrony danych (Datenschutzbeauftragter). Osobom fizycznym służymy pomocą prawną  przy nadużyciu i naruszeniu danych osobowych (n.p. ochrona danych osobowych pracobiorców; ochrona danych osobowych w internecie).

Ochrona wzorów przemysłowych

Pod ochroną wzoru przemysłowego rozumie się ochronę wytworów dwu- lub trójwymiarowych, które z reguły nie są chronione przez prawo autorskie i dlatego wymagają rejestracji jako wzór przemysłowy lub wzór wspólnotowy.Wzór przemysłowy to postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wymogiem wpisu do rejestru wzoru przemysłowego jest jego nowość i oryginalność. Służymy pomocą prawną przy zameldowaniu do ochrony wzorów przemysłowych lub przy ochronie przed fałszerstwem i piractwem.

Prawo filmowe i telewizyjne

W branży filmowej lub telewizyjnej konieczna jest negocjacja i zawarcie różnego rodzaju umów, zanim gotowy utwór filmowy trafi na ekrany kin lub telewizji. Doradzamy i reprezentujemy Państwa przy zawieraniu istotnych w branży filmowej i telewizyjnej umów, takich jak np. umowy o realizację filmu, umowy z twórcami, kontrakty aktorskie, umowy licencyjne etc. 

Prawo własności przemysłowej

Do podstawowych praw przemysłowych zalicza się prawo znaków towarowych, prawo ochrony wzorów użytkowych oraz prawo ochrony wzorów przemysłowych. Ponadto pod pojęciem ochrony własności przemysłowej rozumie się również ochronę przed nieuczciwą konkurencją i ochronę własności intelektualnej wraz z prawami pokrewnymi. 

Prawo handlowe

Świadczymy stałą usługę w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Doradztwo to obejmuje w szczególności pomoc prawną przy opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów cywilnych i gospodarczych oraz prowadzeniu sporów z partnerami handlowymi naszych klientów. Ponadto oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prawna w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

Prawo nieruchomości

Zakup i sprzedaż nieruchomości i działek często wymaga rzetelnej porady prawnej. Zarówno służymy Państwu doradztwem we wszystkich prawnych zagadnieniach, jak również gotowi jesteśmy wspierać Państwa jako kompetentny negocjator.

Wyndikacja

Pobranie oraz efektywne egzekwowanie zaległych płatności od wierzycieli, wymaga wyczerpania wszystkich ustawowo przewdzianych czynności egzekucyjnych. Gdy jest to konieczne współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami detektywistycznymi i śledczymi, w celu wykrycia ukrytych środków finansowych.

Prawo Internetu

Do zakresu prawa internetu zalicza się różne dziedziny prawa, jak prawo autorskie, prawo ochrony danych, prawo domen internetowych, E-Commerce, ochrona prywatności/godności, prawo do wizerunku, Entertainment-Law itp. Jako kancelaria specjalizująca się w prawie medialnym, jesteśmy kompetentnym doradcą w kwestiach handlu w internecie, czy naruszeniu prawa prywatności i innych dóbr osobistych na portalach internetowych takich jak facebook, twitter & co. Oczywiście służymy również regularnie pomocą prawną dla użytkowników internetu, wobec których zostało wszczęte postępowanie w związku z udostępnieniem plików (file sharing) lub naruszeniu praw własności intelektualnej.

Prawo ochrony znaków towarowych

Oferujemy pomoc prawną przy zgłoszeniu słownych i graficznych krajowych lub wspólnotowych znaków towarowych. Oprócz wsparcia przy zgłoszeniu do ochrony znaków towarowych zajmujemy się zarządzaniem portfelem praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, w celu ich utrzymania. Do naszych zadań należy m.in. wnoszenie opłat i monitorowanie terminów. Jesteśmy dla Państwa również kompetentnym partnerem przy naruszeniu znaków towarowych i z tym związanym postępowaniem.

Prawo mediów

Pojęcia prawa medialnego określa wiele różnych dziedzin prawa, które rozwinęły się w dobie digitalizacji i postępu technicznego. Obok ochrony praw osobistych, prawo medialne obejmuje następujące dziedziny prawa: Prawo prasowe, prawo autorskie, prawo do tytułów wydawniczych, prawo do utworów muzycznych, prawo znaków towarowych, prawo konkurencji, E-Commerce, prawo pracy oraz prawo ochrony danych. Jako kancelaria specjalizującą się w prawie medialnym, służymy naszym klientom pomocą prawną i reprezentujemy ich w sporach pozasądowych i przed sądami we wszystkich zagadnieniach związanych z nowoczesnymi systemami komunikacyjnymi.

Prawo medyczne

Zespól naszych doświadczonych adwokatów zapewnia wsparcie przy wszystkich istotnych zagadnieniach z dziedziny prawa medycznego, w szczególności prawa odpowiedzialności medycznej, zawierania umów z lekarzami i prawa ubezpieczeniowego. Jeżeli jest to konieczne, współpracujemy z doświadczonymi mediatorami, w celu doprowadzenia do szybkiego i pozasądowego roztrzygnięcia sporu. 

Prawo najmu

Niemieckie prawo najmu charakteryzuje się obszernym orzecznictwem indywidualnym Na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie zakupu i wynajmu nieruchomości, oferujemy właścicielom i najmodawcom pomoc prawną i reprezentujemy ich w sporach z najemcami. Nasze doradztwo głównie skupia się na zagadnieniach prawa wynajmu powierzchni przemysłowej. Służymy pomocą przy zawieraniu i zakończeniu stosunków dzierżawnych.

Prawo muzyczne

Przedmiotem prawa muzycznego jest działalność gospodarcza przy tworzeniu i dystrybucji muzyki. Przy czym konieczne jest pogodzenie pod względem prawnym różnych interesów podmiotów, jak interesów kompozytorów, autorów tekstów, producentów, wydawnictw muzycznych oraz oczywiście interesów muzyków/wykonawców. Świadczymy usługi doradztwa prawnego dla wykonawców artystycznych, autorów i kompozytorów przy zawieraniu umów fonograficznych. Ponadto zajmujemy się egzekwowaniem praw autorskich i praw pokrewnych artystów, producentów i kompozytorów przed sądem i pozasądowo.

Prawo prasowe

Jako wyspecjalizowana kancelaria prawa medialnego, regularnie zajmujemy się doradztwem i reprezentacją osób życia publicznego, aktorów, artystów, sportowców, polityków, którzy stali się ofiarami nieuczciwego przekazu informacji  w telewizji, radiu czy mediach drukowanych i elektronicznych. Służymy pomocą prawną przy niedozwolonej publikacji zdjęć i innych naruszeń dóbr osobistych. W przypadku naruszenia Państwa dóbr osobistych, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą kancelarią, gdyż obrona przed niedozwolonymi relacjami prasowymi nie powinna być odwlekana.

Prawo sportowe

Pod pojęciem prawa sportowego kryją się różne zarówno prawne jak i ekonomiczne zagadnienia. Zapewniamy obsługę prawną sportowcom i klubom sportowym w zakresie prawa umów, n.p. przy negocjacji oraz kształtowaniu warunków umów zawodników profesjonalnych, sponsoringu i działań promocyjnych (merchandising). Ponadto świadczymy usługi doradztwa przy wszystkich sprawach związanych z kreowaniem wizerunku oraz reprezentujemy podmioty działające w branży sportowej w sporach sądowych z zakresu prawa prasowego. 

Prawo karne

Często nasza działalność w ramach pełnomocnictwa w dziedzinie prawa prasowego jest powiązana z zarzutem karnym. W tych przypadkach wymagana jest zarówno kompetentna obrona karna, jak również profesjonalna ochrona w zakresie prawa medialnego. Obok długoletniego doświadczenia w dziedzinie prawa medialnego zapewniamy naszym klientom współpracę z doświadczonymi obrońcami karnymi oraz usługi w ramach PR kryzysowego.

Prawo autorskie

Ustawa o prawie autorskim służy ochronie i gwarancji praw osób kreatywnych i ich własności intelektualnej. Do tego zaliczane jest również prawo tytułów wydawniczych i prawo do utworów muzycznych. Zapewniamy obsługę prawną twórcom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym w zakresie egzekwowania ich praw oraz obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami (np. postępowaniem w związku z naruszeniem praw wizerunku, file sharing itp.)

Prawo umów

Doradzamy naszym klientom przy zawieraniu różnych umów cywilnych i stoimy im również do dyspozycji w rolach negocjatora. Dzięki naszemu lojalnemu, sprawiedliwemu i przekonywującemu stylowi negocjacji w przeszłości byliśmy w stanie nawet w sytuacjach pozornego impasu negocjacyjnego osiągnąć dla naszych klientów obrany cel.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze stanowi ogół wszystkich norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego lub administracyjnego, które są istotne dla podmiotów uczestniczących w życiu gospodarczym. Reprezentujemy przedsiębiorstwa i przedsiębiorców we wszystkich sprawach związanych z prawem gospodarczym. Stoimy w każdej chwilii do dyspozycji również dla Panstwa firmy.

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji chroni podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi metodami ich konkurentów, takich jak wezwaniem do bojkotu, rozprowadzaniem podróbek czy nadużyciem pozycji dominującej na rynku i ograniczeniem dostępu dla innych uczestników rynku. Centralnym zadaniem prawa konkurencji jest więc zapewnienie uczciwych transakcji handlowych, które chronione są ustawą  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).