Żaden wiatr nie jest dobry dla
okrętu,który nie zna portu
swego przeznaczenia.

Seneka Młodszy